19/11/17

Problemáticas ambientais

1) Deforestación provocada polos incendios forestais.
2) Deforestación provocada por estradas, urbanizacións, ocupación de montes públicos, infraestruturas viarias, campos de golf (zonas turísticas).
3) Erosión e desertificación.
4) A contaminación atmosférica.
5) Contaminación da auga (vertidos de augas residuais e industriais e agrícolas)
6) Diminución dos recursos hídricos pola súa sobreexplotación.
7) Perda da biodiversidade: introdución de especies, extinción de especies, perda do solo.
8) Sobreexplotación e contaminación do solo.

Ligazóns de interese:

22/10/17

Aprende a elaborar e comentar un climograma
Unha viaxe polo país das marabillas (Galicia)

¿Queres realizar unha actividade de positivo para subir nota? Estuda unha forma de relevo, hidrográfica ou un accidente xeográfico de Galicia e realiza un vídeo ou presentación incidindo nos principais aspectos estudiados no tema:
  1. Nome e definición da forma de relevo ou accidente xeográfico.
  2. Localización. Latitude e lonxitude.
  3. Descrición. Altitude e outras acracterísticas relevantes.
  4. Clima e caracerísticas.
  5. Paisaxe natural.
Debes respectar os seguintes criterios para unha avaliación positiva: 
  • Elaborar o texto coas túas palabras.
  • Apoiar o texto con documentos xeográficos (fotografías, imaxes satélite, mapas físicos, mapas temáticos, climogramas ou outros).
  • Comentar brevemente as fontes consultadas.
  • Non exceder os tres minutos de duración.
  • Publicar no teu blog antes do 30 de novembro.

Modelos ou formatos que poden servir de inspiración:http://galego.farodevigo.es/multimedia/videos/gran-vigo/2017-10-13-130492-paseo-nubes-sobrevolamos-fortaleza-baiona.html

5 e 6. Climas e paisaxes de España.8/10/17

4.Formas de relevo e hidrografía. Galicia.

Practica xogando:

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/galirelieve2ga.html

https://www.cerebriti.com/juegos-de-geografia/relevo-de-galicia#.WdpgmVu0OM8

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/galirios1ga.html

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/galicostas1ga.htmlGalicia está situada en latitudes medias do hemisferio norte, entre as coordenadas 41º 48’ e 43º 47’ N. A súa situación xeográfica está determinada pola condición de finis terrae, como a rexión máis occidental do continente europeo, no extremo noroeste da Península Ibérica.
Comunmente, Galicia asóciase co intenso verde dos seus montes e o azul dun omnipresente mar, así como cunha paisaxe marcada pola incesante chuvia. 

Non obstante, a pesar destes e doutros tópicos máis ou menos certos, este é un país de acusados contrastes físicos.
Máis da metade do territorio supera os 400 m de altitude e a orografía está dominada por dondos relevos de tipo granítico, onde serras e penechairas alternan con depresións e vales. En termos xerais, as cadeas montañosas son de pouca elevación; as máximas altitudes acádanse nas serras orientais (Os Ancares, O Courel, Manzaneda ou Queixa), onde se atopa o cumio maior (Pena Trevinca, 2.100 m). Ademais, unha dorsal de serras dispostas de norte a sur divide o territorio pola metade (O Faro, Cova da Serpe, Serra da Loba...). Entre as áreas afundidas destacan as depresións de Monforte, Sarria e A Limia.
Esta é unha terra eminentemente aberta ó mar, ó contar cunha liña costeira moi ampla; o Mar Cantábrico baña a costa norte e o Océano Atlántico a costa occidental. O elemento máis característico son as rías, ricos vales fluviais inundados polo mar: as extensas Rías Baixas (Vigo, Pontevedra, Arousa e Muros-Noia) e as Rías Altas (Ferrol, Ares, Betanzos, A Coruña, Ribadeo, Viveiro, O Barqueiro, Ortegal, Cedeira, A Coruña- Laxe, Camariñas e Corcubión), máis pequenas e redondeadas.

Galicia está percorrida por numerosos ríos; os da vertente cantábrica son curtos e regulares, mentres os atlánticos son máis longos e presentan pendentes máis suaves. O principal curso fluvial é o Miño, con 340 km de percorrido.Preto do 69% do territorio é superficie forestal. A vexetación típica está composta por carballos, castiñeiros, bidueiros, piñeiros e ameneiros. Co paso do tempo, a intervención do home modificou esta paisaxe, cubríndoa de campos de cultivo e de extensas áreas de repoboación forestal con piñeiros e eucaliptos.Por outra banda, Galicia presenta as características propias dun clima de transición entre o oceánico e o mediterráneo, cunha moderada oscilación térmica e abundantes chuvias invernais como condicións predominantes. Sen embargo existen tamén importantes diferencias rexionais e, así, no interior do país, o clima acusa trazos moito máis continentais.

Fonte: http://www.xunta.es/galicia2004/es/01_01.htm