27/1/18

1. Proceso de urbanización no planeta


Que é unha cidade?
Características da cidade pre-industrial (funcións e planos):
Características da cidade industrial (funcións e planos):
Características da cidade postindustrial (funcións e planos):
Porcentaxe de poboación que vive en cidades:
Continente máis urbanizado do planeta:
Continente menos urbanizado do planeta:
Cidades máis poboadas do mundo:
Características das cidades (postindustriais) nos países desenvolvidos:
Características das cidades (postindustriais) nos países subdesenvolvidos:
Definición de área metropolitana:
Definición de megalópole:
Definición de conurbación:

19/11/17

Problemáticas ambientais

1) Deforestación provocada polos incendios forestais.
2) Deforestación provocada por estradas, urbanizacións, ocupación de montes públicos, infraestruturas viarias, campos de golf (zonas turísticas).
3) Erosión e desertificación.
4) A contaminación atmosférica.
5) Contaminación da auga (vertidos de augas residuais e industriais e agrícolas)
6) Diminución dos recursos hídricos pola súa sobreexplotación.
7) Perda da biodiversidade: introdución de especies, extinción de especies, perda do solo.
8) Sobreexplotación e contaminación do solo.

Ligazóns de interese: